home situacion mail

INFRAESTRUCTURES

Aubanell reparacions, S.L. atén les necessitats de les grans infraestructures com:

INSTAL·LACIONS, REPARACIONS I MANTENIMENT

Instal·lacions, reparacions i manteniment preventiu i correctiu de quadres elèctrics en baixa tensió, grups electrògens, instal·lacions generals, instal·lacions de telecomunicacions, aplicació de la normativa de PRL en infraestructures, instal·lacions de climatització i ventilació d'aire.


Servei tècnic Mega Hissotto

TREBALLS EN ALÇADA

El nostre personal ha adquirit la formació necessària per a realitzar treballs en altura en general i especialment en torres de comunicació.

Formació per a la instal·lació, reparació i manteniment del sistema anticaigudes PAPILLÓN, certificat per la empresa GAMESYSTEM

OBRES I SERVEIS

Adequació de paviments, muntatge i reparació de cobertes. Reparació de Torres de comunicació. Muntatge i reparació de tanques perimetrals. Adequació de camins d'accés als centres. Ampliacions de locals de centres de comunicacions. Desmuntatge i desballestament d'equips. Neteja i desbrossament de les parcel·les dels centres de comunicacions,...

En nosaltres han confiat professionals com:

-AbertisTelecom (Tradia Telecom, S.A. / Retevisión I, S.A.)
-Mier comunicaciones
-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

AVISOS LEGALS
Aubanell Reparacions, S.L. - c/Reis Católics, 3 - 43780 Gandesa (Tarragona) - Tel 97 742 06 57 - Fax 97 742 09 74 - info@aubanell.com
© creactivitat