home situacion mail

EXPERIÈNCIA

L'any 1990, el senyor Josep M ª. Aubanell Grau, començava a desenvolupar tasques de reparador d'electrodomèstics, antenes, instal·lacions de gas i aire condicionat sota el nom de "Josep M ª. Aubanell ".

Cinc anys després, a principis de 1995, l'empresa "Josep M. Aubanell", signa un contracte amb el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, referent al manteniment preventiu i correctiu de la torre de comunicacions de Gandesa.

Després de la necessitat de disposar d'un magatzem destinat a la reparació i emmagatzematge de recanvis i eines, el 1999 l'empresa es trasllada a una nau adquirida en el Polígon Industrial La Plana.

Amb el continu propòsit d'avançar i expandir l'empresa, a l'agost de l'any 2002, va canviar de nom i va ser creada l'actual societat limitada "Aubanell Reparacions".

Conforme l'empresa creix es veu més vinculada a les instal·lacions, reparacions, manteniment preventiu i correctiu en centres de Telecomunicació, arribant a prestar els seus serveis a més de 20 Torres de Comunicacions, propietat de l'empresa Abertis Telecom (Tradia Telecom i Retevisión l).

Durant aquest procés d'evolució, es continua treballant amb el client particular i per a això, s'obre un nou local, destinat a oficines, exposició i venda d'electrodomèstics, situat al carrer Reis Catòlics, 3.

Aubanell Reparacions, SL, va obrir les portes a nous clients i es va involucrar en la prestació de nous serveis, com va ser el canvi de la Televisió analògica a la TDT, de la mà de l'empresa MIER comunicaciones.

Aubanell Reparacions, S.L. ha prestat els seus serveis en la difusió i instal·lació del servei TDT a les principals infraestructures de més de 20 pobles i ciutats.

Actualment, Aubanell Reparacions, S.L. presta els seus productes i serveis a particulars, petites i grans empreses.

AVISOS LEGALS
Aubanell Reparacions, S.L. - c/Reis Católics, 3 - 43780 Gandesa (Tarragona) - Tel 97 742 06 57 - Fax 97 742 09 74 - info@aubanell.com
© creactivitat