home situacion mail

QUALITAT I MEDI AMBIENT

A Aubanell Reparacions, SL, considerem com a objectiu final el donar la màxima satisfacció al client amb el menor impacte mediambiental possible. Això ha portat a aquesta Gerència a establir un Sistema de Qualitat i Gestió Ambiental que, alhora que atén a aquest objectiu, serveix per guardar el testimoni que demostra la qualitat aconseguida i el correcte ús de les eines de gestió ambiental.

UNE-EN-ISO 9001 / 08. (Sistema de gestió de la qualitat) Venda d'electrodomèstics. Manteniment i instal·lacions de Telecomunicacions.

UNE-EN-ISO 14001 / 04. (Sistema de gestió mediambiental). ) Venda d'electrodomèstics. Manteniment i instal·lacions de Telecomunicacions.

POLITICA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I MEDIAMBIENT

AVISOS LEGALS
Aubanell Reparacions, S.L. - c/Reis Católics, 3 - 43780 Gandesa (Tarragona) - Tel 97 742 06 57 - Fax 97 742 09 74 - info@aubanell.com
© creactivitat